Tanszakaink

Zeneművészeti ág

Zeneismereti, billentyűs, fúvós tanszakok

A zene nemcsak gyönyörködtet de kikapcsol és megnyugtat is. Nincsen olyan felnőtt aki ne sajnálná ha netalán gyerekként nem tanult volna zenélni. 

 A zeneművészeti ágon a gyerekek a következőkben fejlődhetnek:

 • A zenélés fejleszti az érzelmi és az értelmi képességeket egyaránt
 • Minden érzékszerv dolgozik zenélés közben
 • Javul a kommunikációs képesség hiszen a zene segít hogy érzelmeiket jobban kifejezhessék, egyéniségük fejlődik ezáltal
 • Az együtt zenélés során kialakul az empátia, az együttműködési készség
 • Javul az összetett feladatokhoz szükséges koncentráció és memória
 • Támogatja a térérzékelésük fejlődését, ezáltal az összetett logikai gondolkodásukat
 • Megerősíti az önképüket és az önbizalmukat.
 • Megszilárdítja a fegyelmet és a kitartást, elősegíti a munkaszeretet kialakulását.
 • Az öröm és elégedettség érzés , a társas zenélés fejleszti a szülőkkel és a társakkal való együttműködésre való hajlandóságot
 • A barátokkal való zenés játék közben megtanulják azt, hogy másokra odafigyeljenek, gondolatokat cseréljenek és közös nevezőre jussanak.

A képzés részletes leírása ITT elérhető.

Táncművészeti ág

Társastánc tanszak

Az iskolás korú gyermekek már nyitottak és érettek a tánc bizonyos fajtáira. Már jó a ritmusérzékük és képesek arra, hogy mozgásukat összehangolják a többi gyermekével. A rendszeresség ebben a korban már a folyamatos fejlődés megalapozását adja.

Szóval mire jó a tánc?

 • fejleszti a koordinációs és koncentrációs készséget
 • fejleszti az egyensúlyérézket ami az alapja minden további tanulásnak
 • segít az olvasás, írás könnyebb elsajátításában
 • kibontakoztatja a személyiséget, egyéniséget
 • segít kifejezni az érzelmeket, ezáltal együttműködőbbé is tesz
 • támogatja a térérzekélést ezáltal az összetett logikai gondolkodást is
 • magabiztossá tesz
 • barátokat szerez
 • átlátva a lépések logikáját az agyi fejlődést elősegíti

A tánc nemcsak a tehetséges gyermekeknek ajánlott, hanem minden olyan gyermeknek, aki szereti a mozgást, az örömteli közösségi hangulatot. Sőt, még a figyelemzavarral küzdő gyermekek számára is lehetőséget nyújt a koncentráció terén elérhető eredmények javítására. Az elmúlt évek tapasztalatai is ezt bizonyítják.

A képzés részletes leírás ITT elérhető.

.

Szín- és bábművészeti ág

Színjáték tanszak

A dráma egy rendkívül összetett művészeti irányzat, mely lehetőséget kínál a gyermeknek számos összetevőjében kipróbálnia magát A játékos szereplés, éneklés, versmondás felkészíti a gyermeket azokra helyzetekre amikor ki kell állnia önmagáért , meg kell tudnia fogalmazni amit érez és amit gondol . Mások bőrébe bújva fejleszti az érzelmi intelligenciát, az empátiát és segít hogy egy közösségnek jó tagja vagy vezetője legyen később. 

Mire jó a dráma tanulás?

 • fejleszti a kommunikációs-, kifejező- és mozgáskészséget
 • gyarapítja a szókincset
 • fejleszti a ritmus-, megfigyelő- és utánzóképességet
 • fejleszti a figyelem-összpontosító (koncentráló) képességet
 • együttműködővé tesz
 • megszeretteti a verseket a meséket és egy összművészeti ágba enged betekintést
 • kibontakoztatja a személyiséget, egyéniséget
 • barátokat szerez
 • támogatja a térérzékelést ezáltal az összetett feladatok megoldását
 • javítja az érzelmi és értelmi képességeket.


A képzés részletes leírása ITT elérhető.